Kontakt och köpvillkor

Yonato Books

Kontakta oss!

 
 
 
 
 
 

Yonato Books

Adress:

Yonato Books

Stenbrovägen 36B

611 37 NyköpingE-mail

info@yonato.comWeb

www.yonato.com Instagram

yonatobooksFacebook

yonatobooksVAT

SE916639023801Köpvillkor

Priser och betalning


Vid en beställning får du en offert. Du kan då välja mellan att:

  • Acceptera anbudet (offerten) i sin helhet.
  • Delvis acceptera anbudet och därefter förhandla fram en ny offert
  • Inte acceptera anbudet.

När anbudet accepteras innebär detta att parterna har slutit ett avtal.

Betalning


Faktura skickas när böckerna är tryckta.

Vid större upplagor (över ca 2000 exemplar) kan kunden behöva betala en del av beloppet innan tryckning. 

Betalningsvillkor: Fakturan betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Faktura skickas via epost.   

Dröjsmålsränta: 20% + referensränta.


Obetalda fakturor skickas till inkasso.

Yonato Books har rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kronor då kunden är näringsidkare.


Då Yonato Books fakturerar tillämpas svensk moms (6%).Upphovsrätt


Det är du som författare som äger upphovsrätten till ditt verk. Genom ett avtal ges Yonato Books rätten att trycka upp ditt verk åt dig. Yonato Books har rätten att ändra tekniska detaljer i verket. Större ändringar sker inte utan kundens vetande.


Yonato Books ansvarar inte för försäljning av din bok och kan inte garantera försäljning. Det är kundens ansvar att stå för försäljningen.


Yonato Books har rätten att vägra att ge ut de böcker som innehåller innehåll som bryter mot lagen, uppfattas stötande eller på annat sätt olämpligt.Inlagan

Observera att korrekturläsning inte ingår vid beställning hos Yonato Books. Författaren ansvarar för inlagan och dess helhet. Yonato Books tar inte ansvar för bokens innehåll. Stavfel, satsradning och andra grammatiska fel är upp till författaren själv att åtgärda innan inlagan skickas till tryck.


Yonato Books behöver inte spara inlagan efter tryck.


Om kunden drar sig ur avtalet har Yonato Books rätt att fakturera kunden för det nedlagda arbetet samt eventuella böcker som har tryckts upp. De tryckta böckerna tillfaller då Yonato Books.Fel på varan


Ett fel som visar sig inom tre månader efter det att varan avlämnats skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.


Detta stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida. Vid till exempel exponering mot värme, solljus, eller annan penibel miljö kan varan skadas. Det är kundens ansvar att ta hand om varan när den är mottagen. Yonato Books kan inte klandras för fel på varan om den behandlats illa.


När kunden fått sitt verk


När kunden fått sitt verk och pliktexemplar är levererade till respektive bibliotek är det upp till kunden att bestämma vad som ska ske med upplagan. I Sverige råder lag om fri prissättning. Yonato Books har inget ansvar för försäljningen av författarens verk.


Leveranstid


Leveranstiden varierar beroende på upplagans storlek, komplexitet och omfattning. I genomsnitt tar det ungefär en månad från första kontakt till att kunden har böckerna hos sig.


Vid revidering förlängs leveranstiden. Likaså om inlagan skulle visa sig vara skadad, oregelbunden eller på annat sätt ej möjlig att göra till tryckfärdig fil.


Leveranstiden från tryckeriet till kundens hemadress brukar vara ca två arbetsdagar.


Ångerrätt


Då verket görs på kundens specifika önskemål och inlaga kan Yonato Books inte erbjuda returrätt. Möjligheten att som kund innan färdigt tryck granska sin bok ges flera gånger. Kunden erbjuds flera revideringar och måste sluta avtal innan boken trycks. Konsumentköplagen gäller alltså inte då produkten utformas och påverkas av kunden. Då kunden ansvarar för inlagan och boken i sin helhet kan Yonato Books inte ta ansvar för stavfel, bilder, eller andra fel i texten. 


Dessutom ingår alltid ett provexemplar av boken vilket gör att kunden själv kan inspektera boken och själv komma med förslag på exakt vad som ska ändras. Flera provexemplar är möjliga, men ingår inte i beställningen. Kostnaden för ytterligare provexemplar utöver det första är 500 kronor styck.


Yonato Books trycker inte böckerna, utan anlitar ett tryckeri. Vid fel i tryck sker reklamation till  Yonato Books. Mindre ojämnheter och tryckfel på enskilda böcker är inte nog underlag för reklamation.


Då provtryck oftast trycks med en annan teknik än upplagan kan omslaget komma att se lite annorlunda ut, även om det oftast inte märks någon skillnad. Eventuella nyansskillnader mellan provexemplar och upplaga kan inte användas som grund för reklamation. 


Pliktexemplar: 

Yonato kommer sända lagstadgade pliktexemplar till Sveriges universitetsbibliotek och Kungliga Biblioteket. För detta behöver Yonato Books tio exemplar av boken från kunden. Böckerna skickas till Yonato Books adress och distribueras därefter. 

Vid en beställning och därigenom godkännande av dessa köpvillkor går köparen med på att själv ansvara för att tio böcker levereras till Yonato Books.


I regel sker hanteringen av pliktexemplar enligt följande:


En färdig upplaga levereras till kunden. Då böckerna går direkt från tryckeriet till kunden har Yonato Books inte möjlighet att själva komma över böckerna. Kunden får sedan ansvaret att böckerna skickas till Yonato Books. Eventuell frakt från kunden till Yonato Books betalas av kunden.


Force majeure


Yonato Books är befriad från att fullfölja förpliktelser vid extraordinära händelser. Dessa omständigheterna innefattar krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Copyright © 2020 by Yonato HB. All Rights Reserved